ศาลแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
59/59
สืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ด
ห้องพิจารณาที่ 1
60/59
สืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ด
ห้องพิจารณาที่ 1
73/59
สืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ด
ห้องพิจารณาที่ 1
74/59
สืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ด
ห้องพิจารณาที่ 1
75/59
สืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ด
ห้องพิจารณาที่ 1
76/59
สืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ด
ห้องพิจารณาที่ 1
77/59
สืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ด
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)