ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

ศาลแรงงานภาค ๓ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของ พันตำรวจเอกปฏิวัติ นาคำ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๓

ศาลแรงงานภาค ๓ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของ พันตำรวจเอกปฏิวัติ นาคำ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๓


เอกสารแนบ