ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส ครบรอบ "๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม"

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส ครบรอบ "๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม"


เอกสารแนบ