ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

ศาลแรงงานภาค ๓ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลแรงงานภาค ๓ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ