ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

ศาลแรงงานภาค ๓ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลแรงงานภาค ๓ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ