ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิสัยทัศน์ศาลแรงงานภาค ๓ อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานแก่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย อย่างเป็นระบบ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓


เอกสารแนบ